Skive Kommune - flere penge til livet

En gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn har flere penge til rådighed, hvis de bor i Skive, end i langt de fleste af landets andre kommuner. En sammenligning af rådighedsbeløb placerer Skive Kommune på en 16. plads. Rådighedsbeløbet er det beløb, familien har til sig selv, når alle faste udgifter til banken, realkreditselskabet, forsikringer, skat og daginstitutioner er betalt. Kort fortalt det, der er tilbage til at leve for.

 

Planen er grøn

Skive ligger på et højdedrag med en bøgeskov, der strækker sig ned mod fjorden. I byens lavning løber Skive/Karup Å gennem den brede ådal og ud i fjorden. I gammel tid blev den slags naturskønheder ikke tillagt stor værdi, men i dag tænkes Skives særlige beliggenhed ind i byplanlægningen. Vel at mærke med respekt for  naturen, så den uspolerethed, der kende-tegner byen, bevares.

 

Natura 2000 i byen

Skive Ådal er udpeget som et særligt beskyttet område, dele af den er fredet og dele udpeget til Natura 2000 område. Derfor vil ådalen i fremtiden i endnu højere grad end i dag ligge som en grøn, rekreativ kile mellem bydelene. Kilen skal sikre nem adgang fra byen både til kysten og til det åbne land, og i harmoni med kommunens tværgående temaer, energi og sundhed, vil der blive etableret et effektivt stisystem ved åen, så man har mulighed for at lade bilen stå og i stedet komme rundt på cykel eller til fods.

 

Fokus på energi

I midtbyens sydøstlige hjørne, med en attraktiv beliggenhed klos op ad åen, er der planer om at skabe rammer for et moderne boligområde. Der opstilles krav til energiforbruget, så bygningerne opføres energi- og miljørigtigt. Miljømæssig bæredygtighed og reduceret energiforbrug tænkes ind i al byplanlægning – også når ældre boliger i området løbende renoveres. Tekniske anlæg, taghætter, ovenlys, minimøller, solceller og lignende bliver således indpasset i en arkitektonisk, bæredygtig sammenhæng.

 

Boliger ved vandet

Mange drømmer om en bolig ved vandet, og i Skive er der gennem de senere år etableret boligområder ved fjorden både nord og øst for bycentrum. Også i de kommende år vil der være gode muligheder for at opføre boliger med fjordudsigt, samtidig med at kystlandskabets værdier bevares.

 

Mål for Skive bys udvikling

  • Skive by skal være lokomotivet for den kommunale udvikling
  • Byudviklingen skal i højere grad foregå indenfor den nuværende byzone
  • Skive skal fortsat kunne tilbyde attraktive boliger
  • Skive midtby skal fastholdes og videreudvikles som et attraktivt handels-centrum
  • Skive skal styrkes som erhvervs- og uddannelsesby
  • Skives status som energiby understøttes og bruges som udviklingsparameter
  • Skive skal styrke sin sundhedsprofil og udvikle byens samspil med naturen
  • Den negative miljøpåvirkning i Skive skal reduceres

 

 

Bogen om Skive: Rent Liv

 

Kilder: Skive Kommune, Wikipedia

Fakta om Skive

- 20.500 indbyggere

- 6 havne

- 4m kystlinje pr. indbygger

- maks. 12 km til nærmeste kyst

Energiberegning

 

Se energibereging ved opvarmning til 20 gr.

klik her

Se energiberegning ved opvarmning til  22 gr.

klik her

Pressemeddelelse om energi

klik her