Grunde: Vinde Bakke

Med udsigt over skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 2. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive. Vejnavne er tildelt inspireret af H. C. Andersens eventyr. Og stamvejen i området er ”Elverhøj”.

 

 

I anden etape udstykkes på ”Klokkedybet” 3 parcelhusgrunde og på Vanddråben 11 parcelhusgrunde i størrelse fra 800 til 1350 m2. Grundene er placeret så områdets enestående topografi udnyttes bedst muligt, med bevaring af udsigt over skive by fra de fleste grunde. På alle grunde må huse opføres i 1 eller 2 plan, men topografien giver interessante muligheder for opførelse af huse i forskudt plan.

 

I områdets nordøstlige hjørne på ”Fyrtøjet” opføres 18 lavenergi boliger i størrelsen fra 104 – 125 m2 samt overdækket vognly med udhus på 32 m2. Grundene er mellem 372 - 499 m2. Husene opføres i 1 plan med anlagt græsplæne og bøgehæk. Der er stadig enkelte huse til salg

 

Adgang til området sker fra Dølbyvej. Hele området er på ca. 200.000 m2 og indeholder fællesarealer og store grønne områder og omkredses af en 3 meter bred natur/oplevelses sti, som passerer den anlagte regnvands sø,  og de øvrige  anlæg som placeres i området når det er færdigudbygget helt eller delvis. Hele arealet er omfattet af lokalplan nr. 225 fra Skive Kommune

 

Se mere om udsigten her

 

Er du interesseret?

For yderligere information og materiale, kontakt EDC Skive på telefon 97 52 29 00 eller Nybolig Skive på 97 52 52 44

Energiberegning

 

Se energibereging ved opvarmning til 20 gr.

klik her

Se energiberegning ved opvarmning til  22 gr.

klik her

Pressemeddelelse om energi

klik her